Υπηρεσίες | Πιστοποίηση
 

Η πιστοποίηση ανελκυστήρων διασφαλίζει την τήρηση των απαιτούμενων από το νόμο προδιαγραφών ασφαλείας. Βάσει της νομοθεσίας (ΚΥΑ 2604/Β/2008), όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες πρέπει να είναι πιστοποιημένοι, εκτιμάται όμως ότι σε ποσοστό 50-60% οι ανελκυστήρες στην Ελλάδα λειτουργούν χωρίς πιστοποίηση!
Η αξία του ελέγχου από τους φορείς πιστοποίησης είναι ζωτικής σημασίας, καθώς με αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ατυχήματος. Κατά την πιστοποίηση ελέγχονται όλα τα κρίσιμα συστήματα ασφαλείας του ανελκυστήρα σας
(η αυτόματη θύρα θαλάμου τύπου bus, οι κλειδαριές διπλής μανδάλωσης, οι επικαθίσεις, οι αρπάγες, ο ρεγουλατόρος).
Συνιστούμε στον καθένα να ελέγξει την ύπαρξη και τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού του ανελκυστήρα που διαθέτει.

Συμβουλή: Εάν δεν βρείτε το πιστοποιητικό του ανελκυστήρα σας, επισκεφθείτε τη ΔΕΗ της περιοχής σας και επιδεικνύοντας το λογαριασμό των κοινοχρήστων, ζητήστε ένα αντίγραφό του.

Μην ξεχνάτε: Η πιστοποίηση αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό ασφάλειας για τις μετακινήσεις σας!

Η Lefkas Elevators, λειτουργώντας σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ για την τοποθέτηση υδραυλικών και μηχανικών ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων/διαδρόμων, τηρεί πιστά τις προβλεπόμενες από τους κανονισμούς διατάξεις ασφαλείας.

Ο νόμος, εκτός από τον έλεγχο των νέων εγκαταστάσεων, προβλέπει και τον έλεγχο των υφιστάμενων εν λειτουργία ανελκυστήρων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους. Το σημαντικότερο κέρδος από αυτή τη διαδικασία είναι ο εξοπλισμός των ανελκυστήρων με συστήματα ασφαλείας, σύμφωνα με τα οποία προστατεύονται τόσο τα διακινούμενα άτομα όσο και οι συντηρητές.

Για ανελκυστήρες για τους οποίους έχει εκδοθεί πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα
Οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές υποχρεούνται να επαναλαμβάνουν τον έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων τους από αναγνωρισμένους φορείς στα παρακάτω χρονικά διαστήματα:


ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΤΗ
Κατοικία Μέχρι 6 6 έτη
Κατοικία Περισσότερες από 6 5 έτη
Επαγγελματική χρήση Μέχρι 6 4 έτη
Επαγγελματική χρήση ή ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες Περισσότερες από 6 3 έτη
Ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι
σε δημόσιους χώρους και γενικά σε κτίρια
που εξυπηρετούν το ευρύ κοινό
Ανεξαρτήτως στάσεων 1 έτος
Lefkas Elevators: 8ης Μεραρχίας 17 (έναντι ΔΕΗ),  Λευκάδα,  Τ.κ. 31 100,  Τηλ.:  26450 24131,  Fax :  26450 24131