Προϊόντα | Υδραυλικός Ανελκυστήρας
Σετ Υδραυλικού Ανελκυστήρα
 

 

 

Οι υδραυλικοί ανελκυστήρες αποτελούν την επικρατέστερη επιλογή για τις νέες εγκαταστάσεις ανελκυστήρων τα τελευταία 30 χρόνια. Είναι η ιδανική λύση για εφαρμογές σε μικρά και μεσαία κτίρια κατοικιών, καθώς και σε εργοστάσια ή βιομηχανίες με ανάγκες ανύψωσης μεγάλων φορτίων. Οι υδραυλικοί ανελκυστήρες αποτελούν την οικονομικότερη λύση σε περιπτώσεις όπου η μέγιστη διαδρομή δεν ξεπερνά τα 25 μέτρα και η κυκλοφοριακή ροή στο κτίριο είναι σχετικά περιορισμένη.

Η αρχή λειτουργίας βασίζεται στην ανύψωση του εμβόλου με λάδι που παρέχεται από την αντλία, ενώ οι επιθυμητές συνθήκες κίνησης εξασφαλίζονται με τη ρύθμιση των βαλβίδων. Βασικά εξαρτήματα της εγκατάστασης είναι το έμβολο και η μονάδα ισχύος, που αποτελείται από τον ηλεκτροκινητήρα, την αντλία λαδιού και το μπλοκ βαλβίδων.

Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα συγκαταλέγονται η δυνατότητα αυτόματου απεγκλωβισμού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, τα χαμηλά επίπεδα θορύβου, η υψηλή αξιοπιστία και ο μεγάλος κύκλος ζωής. Τα υδραυλικά ασανσέρ δεν έχουν περιορισμούς ως προς το χώρο του μηχανοστασίου, ούτε απαιτούν την ύπαρξη χώρου στην ανωδομή του φρεατίου. Η ευελιξία στην τοποθέτηση του μηχανοστασίου και η ευκολία στην εγκατάσταση είναι στοιχεία που σταθμίζουν ιδιοκτήτες και εγκαταστάτες.
Για τη βέλτιστη εκμετάλλευση του υπάρχοντος χώρου και την επιλογή της ανάρτησης απαιτείται μελέτη εφαρμογής.


Lefkas Elevators: 8ης Μεραρχίας 17 (έναντι ΔΕΗ),  Λευκάδα,  Τ.κ. 31 100,  Τηλ.:  26450 24131,  Fax :  26450 24131