Προϊόντα | Ανελκυστήρες φορτίων / αυτοκινήτων
 


Ανελκυστήρας φορτίων / αυτοκινήτων

Τις περισσότερες φορές η ανύψωση φορτίων πραγματοποιείται συνοδεία κάποιου ατόμου. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να γίνει εγκατάσταση ανελκυστήρα φορτίων και όχι αναβατορίου φορτίων. Ο ανελκυστήρας φορτίων διαθέτει όλα τα απαιτούμενα από τους κανονισμούς συστήματα ασφαλείας για να επιβαίνουν άτομα. Κρίσιμα σημεία για την εγκατάσταση του κατάλληλου συστήματος είναι ο καθορισμός της ανάγκης του τελικού χρήστη, τι είδους εμπορεύματα θα μεταφέρει, ποιο είναι το ωφέλιμο φορτίο που θα εξυπηρετήσει τις τωρινές και μελλοντικές του ανάγκες, καθώς και το άνοιγμα των θυρών ορόφου και οι επαρκείς διαστάσεις του θαλάμου για την εύκολη φορτοεκφόρτωση.

Γνωρίζοντας ότι οι ανελκυστήρες φορτίων είναι επαγγελματικά εργαλεία, η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις πιο απαιτητικές ανάγκες μεταφοράς. Από φορτία έως 15 τόνους μέχρι ανελκυστήρες αυτοκινήτων, οι ανελκυστήρες φορτίων αποτελούν την ιδανική λύση για τύπους κτιρίων όπως βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, super market, νοσοκομεία, σταθμούς parking αυτοκινήτων και άλλες παρόμοιες χρήσεις.

Χαρακτηριστικά – Πλεονεκτήματα:

 • Αντιβανδαλικά κομβία
 • Προστατευτικά θαλάμου (ελαστικά, ξύλινα, inox)
 • Θυρίδα διαφυγής οροφής θαλάμου
 • Φωτο-κουρτίνα υπερύθρων 3D ή 2D
 • Ονομαστική ταχύτητα μέχρι και 0,63 μέτρα ανά δευτερόλεπτο
 • Ένδειξη υπέρβαρου (ακουστική/οπτική)
 • Αυτόματος απεγκλωβισμός σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
 • Δύο κομβιοδόχοι θαλάμου (σε περίπτωση διαμπερούς θαλάμου)
 • Υψηλή ακρίβεια στάθμευσης θαλάμου στον όροφο (επιλογή και για ηλεκτρονική βαλβίδα)
 • Αυτόματες πόρτες VVVF
 • Πίνακας με μικροεπεξεργαστή, σύμφωνο με την Οδηγία Ανελκυστήρων 95/16 ΕC (απλό, καθόδου, ανόδου/καθόδου)
 • Σύστημα αμφίδρομης τηλεφωνικής επικοινωνίας στην κομβιοδόχο θαλάμου, σύμφωνο με την Οδηγία Ανελκυστήρων 95/16 EC
 • Δυνατότητα επιλογής σιλ θυρών βαρέως τύπου, ανάλογα με το ωφέλιμο φορτίο

 

Lefkas Elevators: 8ης Μεραρχίας 17 (έναντι ΔΕΗ),  Λευκάδα,  Τ.κ. 31 100,  Τηλ.:  26450 24131,  Fax :  26450 24131