Υπηρεσίες | Συντήρηση
 


Η συντήρηση ενός ανελκυστήρα είναι υποχρεωτική από το νόμο

Με κύριο μέλημα την ασφάλεια των επιβατών και την ταχύτητα αντιμετώπισης τυχόν βλαβών και επισκευών, η Lefkas Elevators πραγματοποιεί τακτικές συντηρήσεις και περιοδικούς ελέγχους από ειδικευμένους τεχνικούς και μηχανικούς. Σε όλους τους ανελκυστήρες που συντηρούμε και υποστηρίζουμε τεχνικά παρέχουμε πλήρη και άμεση εξυπηρέτηση σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για εσάς, όταν δεν απαιτείται αντικατάσταση υλικών ή εξαρτημάτων, από 18 έως και 24 ώρες το 24ωρο. Στην περίπτωση υπογραφής συμβολαίου παροχής υπηρεσιών πλήρους συντήρησης «full maintenance» δεν επιβαρύνεστε οικονομικά αποφεύγοντας έτσι τη διαπραγμάτευση του κόστους αντικατάστασης ή τη χρονοβόρα έρευνας αγοράς.

Τι είναι η συντήρηση και γιατί γίνεται;

Η συντήρηση είναι μια σειρά ελέγχων και ενεργειών που πραγματοποιούνται περιοδικά από εξειδικευμένο προσωπικό, με σκοπό τη διατήρηση του ανελκυστήρα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση λειτουργίας, έτσι ώστε να μεταφέρει τους επιβάτες του απρόσκοπτα και με ασφάλεια. Στην Ελλάδα είναι υποχρεωτικό από το νόμο να πραγματοποιείται συντήρηση τουλάχιστον μία φορά το μήνα (σε εγκαταστάσεις με έντονη κυκλοφοριακή ροή γίνεται δύο φορές το μήνα). Η συντήρηση περιλαμβάνει:

  1. Έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφαλείας, καθώς και των υπόλοιπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα
  2. Απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας του ανελκυστήρα
  3. Διόρθωση βλαβών και απορυθμίσεων
  4. Καθαρισμό και λίπανση των εξαρτημάτων

Ακόμα, ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκτελούνται εργασίες εκσυγχρονισμού είτε αναβάθμισης, προκειμένου να βελτιώνονται τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας του ανελκυστήρα. Σκοπός είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών και η βελτίωση του συντελεστή ασφάλειας βάσει των ισχύοντων κανονισμών.

Ο μύθος της φθηνότερης συντήρησης

Η τακτική συντήρηση είναι κατά βάση θέμα προδιαγραφών και επαγγελματισμού. Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο ο ιδιοκτήτης ενός ανελκυστήρα να μην προβαίνει στην τακτική συντήρησή του, με σκοπό να μειώσει τα έξοδα λειτουργίας του. Κάτι τέτοιο μπορεί να αποβεί εξαιρετικά ζημιογόνο, καθώς οι βλάβες που ενδεχομένως θα προκύψουν από τη μη συντήρησή του θα κοστίσουν συνολικά περισσότερο από αυτό που προβλέπεται για έναν ανελκυστήρα που υπόκειται σε περιοδικό έλεγχο. Συνεπώς, με την τακτική συντήρηση ο ανελκυστήρας διατηρείται σε καλή κατάσταση, με αποτέλεσμα οι ανάγκες επισκευής που θα προκύψουν αργότερα να οφείλονται αποκλειστικά στη φυσιολογική φθορά της χρήσης. Στον τομέα αυτό οι προσπάθειές μας είναι μεγάλες και συνεχώς αυξανόμενες, με στόχο την πλήρη ασφάλεια των επιβατών και την ελαχιστοποίηση των δυσλειτουργιών. Κάθε ανελκυστήρας παρακολουθείται από εξειδικευμένο τεχνικό και το ιστορικό του καταγράφεται σε ειδικό λογισμικό συνθέτοντας την πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα του.

 

Lefkas Elevators: 8ης Μεραρχίας 17 (έναντι ΔΕΗ),  Λευκάδα,  Τ.κ. 31 100,  Τηλ.:  26450 24131,  Fax :  26450 24131