Υπηρεσίες | Φωτοβολταϊκά
 

Με σεβασμό στον πελάτη σχεδιάζουμε και υλοποιούμε επαγγελματικές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, που παρέχουν μέγιστη απόδοση όχι μόνο για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του σταθμού αλλά και για τα επόμενα έτη. Η εμπειρία μας μας επιτρέπει να επιλέγουμε τα κατάλληλα υλικά και εξαρτήματα με βάση τις προδιαγραφές τους και την αντοχή τους στο χρόνο, διασφαλίζοντας έτσι μια εγκατάσταση μέγιστης απόδοσης και ελάχιστης συντήρησης.

Η χρήση της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας και γενικότερα η στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα CO2 στην ατμόσφαιρα, καθώς ένα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστημα του ενός κιλοβάτ 1KW αποτρέπει κάθε χρόνο την έκλυση 1,3 τόνων διοξειδίου του άνθρακα στο περιβάλλον, όσο δηλαδή θα απορροφούσαν δύο στρέμματα δάσους.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων των εργασιών που απαιτούνται από την έναρξη της συνεργασίας μας με τον πελάτη, μέχρι και την παράδοση του έργου. Αναλυτικότερα αναλαμβάνουμε την εκπόνηση και την κατάθεση των τεχνικών φακέλων στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, την ανάπτυξη συνεργασίας με τραπεζικούς οργανισμούς, εφόσον το έργο χρηματοδοτείται μέσω τραπεζικού δανεισμού, καθώς και την προμήθεια και την εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού. Τα έργα που αναλαμβάνουμε αφορούν οικιακά συστήματα σε δώματα και στέγες μέχρι 10 KW αλλά και επαγγελματικούς σταθμούς άνω των 10 KW.

Εφαρμογές

 • Οικιακών και επαγγελματικών φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 10 KWp σε στέγες και δώματα.
  Αφορούν ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες (μέχρι 10 υπαλλήλους και 2.000.000 € ετήσιο τζίρο) και συνδέονται με το δίκτυο της ΔΕΗ.
 • Επαγγελματικών φωτοβολταϊκών συστημάτων ανεξαρτήτως ισχύος.
  Αφορούν επαγγελματίες-επενδυτές και συνδέονται με το δίκτυο της ΔΕΗ.
 • Επαγγελματικών φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 100 KWp για αγρότες.
  Αφορούν αμιγώς επαγγελματίες αγρότες και συνδέονται με το δίκτυο της ΔΕΗ.
 • Αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων.
  Αφορούν οικίες και εγκαταστάσεις που δεν έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ.

Η έναρξη της συνεργασίας μας ξεκινάει με το στάδιο της προσφοράς, όπου ο πελάτης μπορεί να αποκτήσει συνολική εικόνα του έργου που πρόκειται να υλοποιηθεί. Ειδικότερα, στην προσφορά μας δίνουμε αναλυτικά στοιχεία της εγκατάστασης, των αποδόσεων του συστήματος, του χρηματοδοτικού σχήματος, καθώς και των αποσβέσεών του. Η τοποθεσία και η κάτοψη του χώρου αρκούν για να γίνει μια πρώτη εκτίμηση σχετικά με τις δυνατότητες, το μέγεθος και το κόστος του έργου. Σχεδιάζουμε την πιο συμφέρουσα λύση για τον πελάτη μας συνυπολογίζοντας τις φυσικές και τις οικονομικές παραμέτρους της κάθε περίπτωσης.

Με την ανάθεση του έργου αναλαμβάνουμε την εκπόνηση και την κατάθεση όλων των τεχνικών και οικονομικών μελετών στις αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΕΗ, Πολεοδομία), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Δρομολογούμε τη διαδικασία χρηματοδότησης μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών, εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης, εξασφαλίζοντας ευνοϊκούς όρους αλλά και την άμεση εξυπηρέτησή του. Εξασφαλίζουμε την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού και εγκαθιστούμε το σύστημα στο χώρο που μας έχει υποδείξει ο πελάτης μας άμεσα, με συνέπεια και ασφάλεια, με εγγύηση καλής λειτουργίας και μέγιστης απόδοσης του συστήματος. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης του συστήματος, που προσφέρει τη δυνατότητα συνεχούς ελέγχου της λειτουργίας του σταθμού. Σαφέστατα στις αρμοδιότητές μας συγκαταλέγονται τακτικοί τεχνικοί έλεγχοι στο χώρο της εγκατάστασης.

Σχετική Νομοθεσία

Νόμος 3468/27 Ιουνίου 2006.
Ο νόμος που οριοθετεί την Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Νόμος 3734/28 Ιανουαρίου 2009.
Ο νόμος που ρυθμίζει το πλαίσιο για τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα.

Κοινή Υπουργική Απόφαση 12323/4 Ιουνίου 2009.
Η κατάρτιση του «Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων».

Νόμος 3851/4 Ιουνίου 2010.
Ο νόμος για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

 

Lefkas Elevators: 8ης Μεραρχίας 17 (έναντι ΔΕΗ),  Λευκάδα,  Τ.κ. 31 100,  Τηλ.:  26450 24131,  Fax :  26450 24131